Aktualności

Inwestorstwo zastępcze w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych dla inwestorów prywatnych

Inwestorstwo zastępcze w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych dla inwestorów prywatnych

Obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania inwestycjami w elektrownie fotowoltaiczne ze strony Inwestorów, wcześniej nie działających w branży. Lokują swoje aktywa po raz pierwszy w tego rodzaju przedsięwzięcia lub rozwijają kolejne projekty.

Jako firma jesteśmy zainteresowani współpracą na zasadach Inwestora zastępczego, wnosząc swoje doświadczenia i kompetencje z realizacji podobnych projektów inwestycyjnych.

Inwestor zastępczy to osoba fizyczna lub firma, działająca w imieniu zleceniodawcy

Działając na zlecenie Inwestora, w ramach doradztwa i realizacji operacyjnej procesu inwestycyjnego oferujemy:

– dobór optymalnych technologii i rozwiązań technicznych, prowadzenie dialogu techniczno-handlowego z dostawcami komponentów;

– nadzór nad kompletacją i aktualizacją dokumentacji budowlanej i wykonawczej, procesowanie uzgodnień;

– wdrożenie standardów technicznych i organizacyjnych w ramach „dobrych praktyk” przyjętych w branży dla analogicznych obiektów, zapewniających efektywność biznesową i „bankowalność” zrealizowanej instalacji;

– obsługę i nadzór inżynierski przedsięwzięcia;

– wdrożenie obiektu do eksploatacji;

– wsparcie przy wyborze optymalnego modelu dla sprzedaży energii elektrycznej

Jakie korzyści może przynieść zatrudnienie inwestora zastępczego w procesie budowy instalacji fotowoltaicznych?

– realizację inwestycji w standardach zgodnych z trendami technologicznymi technicznymi;

– wsparcie w optymalizacji CAPEX i OPEX, dla uzyskania zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia;

– analizę i rekomendację rozwiązań ograniczających ryzyka w procesie budowy oraz eksploatacji