Usługi elektroenergetyczne dla firm

Firma MASTER TECH PROJEKT Sp. z o.o. oferuje obsługę firm w zakresie infrastruktury elektro-energetycznej:

 • Prace projektowe związane z rozbudową lub przebudową infrastruktury elektro-energetycznej zakładu wraz z przygotowanie dokumentacji i specyfikacji materiałowych

 

 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie uzgodnień w zakresie projektów:
  a) rozbudowy i adaptacji systemu elektroenergetycznego pod zmienione potrzeby;
  b) wpływających na poprawę efektywności;

 

 • Przeglądy okresowe stacji transformatorowych SN/nN oraz rozdzielni.

 

 • Okresowe pomiary analizatorem parametrów elektrycznych, w tym zawartości wyższych harmonicznych PN-EN 50160 w punktach węzłowych wewnętrznego systemu dystrybucji.

 

 • Realizacja robót elektrycznych w zakresie rozbudowy, modernizacji, wymiany aparatów łączeniowych, montażu dodatkowych zabezpieczeń oraz montażu i uruchomienia analizatorów jakości energii.

 • Audyt elektroenergetyczny pod kątem wskazania możliwych do realizacji usprawnień, skutkujących zmniejszeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Audyt jest ukierunkowany na: – audyt posiadanych
  a) okresowe lub stałe opomiarowanie obiektów/obwodów/urządzeń generujących największe zapotrzebowanie w celu prowadzenia systematycznych analiz porównawczych związanych z funkcjonalnością i wynikami produkcyjnymi;
  b) analiza profilu zapotrzebowania energii na podstawie danych z układów pomiarowo rozliczeniowych, w celu ew. optymalizacji parametrów umowy z OSE;
  c) na bazie uzyskanych wyników analiz propozycja rozwiązań służących optymalizacji zużycia energii i mocy umownej;

 

 • Realizacja projektów wpływających na optymalizację zużycia energii i mocy umownej, min.:
  – kontrola zapotrzebowania mocy i implementacja systemów optymalizacji i ograniczania mocy;
  – wymiana istniejących rozwiązań na efektywniejsze, uzasadnione ekonomicznie i kompatybilne z istniejącymi funkcjonalnościami;

 

 • Audyt dokumentacji techniczno-ruchowej i rekomendacja rozwiązań oraz dobrych praktyk wpływających na ograniczenie zapotrzebowania energii elektrycznej.